de Pol Zelhem

Binnen onze vereniging hebben wij ook een activiteitencommissie:

Wij zoeken nog een “Bestuurslid activiteitencommissie” 

 Mail: bestuur@bvdepolzelhem.nl

 

Meedenker en doener: Dennis Lovink