de Pol Zelhem


Veiligheid regels:
Om veilig en verantwoord met zoveel kinderen tegelijk te spelen in een grote ruimte zijn er enkele huisregels opgesteld. Wij vertrouwen erop dat de kinderen, ouders en begeleiders deze regels respecteren.

• Alleen kinderen t/m 12 jaar mogen spelen in de springkussens die zijn opgesteld tijdens dit evenenement.
• Kinderen dienen te allen tijde begeleid te worden door 1 of meer ouderen (18 jaar of ouder), die voor hen verantwoordelijkheid dragen.
• Het is niet toegestaan om op wanden te klimmen.
• Het is niet toegestaan om in netten te klimmen of te hangen.
• Het is niet toegestaan om elkaar te duwen of aan elkaar te trekken.
• Personen tot 1.80 cm zijn toegestaan op de springkussens.
• Brillen, armbanden en sierraden mogen niet worden meegenomen de speelzone in.
• In verband met de veiligheid mogen kinderen geen kauwgom of snoep eten in de speelzone.
• Het is niet toegestaan eigen meegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen tijdens uw verblijf.
• Op eigen risico mogen de kleintjes wel bij de grote, maar niet andersom. Ook de kleintjes moeten veilig kunnen spelen.
• Bezoekers (kinderen, ouders en begeleiders) dienen gehoor te geven aan eventuele aanwijzingen van het personeel.
• De organisatie heeft altijd het recht om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen.
• Het spelen op een springkussen is altijd op eigen risico. De directie van De Pol Zelhem B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke tijdens het spelen is ontstaan.
• De Pol Zelhem B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van uw spullen.

Tip: Ons advies is om de kinderen tijdens het spelen luchtig te kleden.